USA Tier 2 TargetZones

Target Damage for World of Tanks: USA Tier 2
Tanks: M2 Light Tank, T2 Light Tank, T1E6, T7 Combat Car, T18, T57, T2 Medium Tank

T57.jpg
T2-M2Light.jpg
T2-T18.jpg
T2-T2Light.jpg
T2-T7Car.jpg
T2-T2Medium.jpg
T2-T1E6.jpg